Adelaarstraat

Nadere gegevens:

terrein Adelaarstraat
locatie Adelaarstraat
oppervakte 0,1 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 10
water op terrein ja
terreincoördinator* (tc) -
telefoon tc  -
email tc tuincommissiegriffioen@gmail.com

De situering: