Verandering bestuurssamenstelling

Na lang zoeken is het bestuur sinds enkele weken versterkt met twee nieuwe leden. Het betreft Ruud en Nel Buitenhuis. Beide leden tuinieren op complex Veerse Poort. Nel Buitenhuis gaat de functie van secretaris vervullen. Ruud Buitenhuis wordt algemeen bestuurslid. De invulling van de functie wordt nog nader bekeken. Rob Pauw, de oude secretaris, wordt bestuurslid technische zaken