De vereniging

Volkstuinvereniging Kweeklust is opgericht in Middelburg op 14 april 1919 en bestaat inmiddels 100 jaar.

De vereniging is opgericht vlak na de eerste wereldoorlog in een tijd toen veel goederen “op de bon” waren. Voor veel mensen was het huren van een volkstuin een welkome aanvulling op hun huishouden. Er werden heel traditioneel groenten en fruit geteeld, vaak volgens een strak lijnenspel waar langs de planten in het gelid stonden. Een andere reden om deze vereniging  op te richten was om de burgers uit de kroeg te houden en te verleiden om op een gezonde en zinvolle wijze hun vrije tijd te besteden.

Na de tweede wereldoorlog vonden veel vroeg gepensioneerde ex-mariniers de weg naar de volkstuin. Uit die tijd weten we dat er een strak regime bestond met een terreincommissaris die op een strenge manier toezicht hield op het netjes onderhouden van de tuinen.

Medio jaren 1960 telde de volkstuinvereniging ongeveer 350 leden. Sommigen hadden erg grote tuinen tot wel 400 m2 groot. De laatste decennia is het aantal leden toegenomen tot ongeveer 650 leden, maar de meeste leden hebben nu kleinere tuinen. Ook het aandeel jongeren en vrouwen is sindsdien sterk toegenomen en de manier van tuinieren veranderde mee. Naast de teelt van groente en fruit worden steeds meer  “exotische” gewassen geteeld zoals pompoenen, komkommers, avocado’s, paprika’s, meloenen, druiven, vijgen , courgettes en artichokken. Daarbij neemt het aandeel tuinders dat biologisch teelt de laatste jaren fors toe.

Ook de bewustwording van velen t.o.v. het milieu en klimaat en de wens van velen om gezond voedsel zelf te kweken, brengt velen er toe om een eigen tuin te huren en op een super gezonde manier deze hobby te bedrijven.

De vereniging heeft grond in eigendom en in pacht en deze grond wordt tegen een op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vast te stellen huurprijs aan de leden verhuurd voor gebruik als volkstuin. De totale oppervlakte van de bij de vereniging in gebruik zijnde grond is circa 10 hectare, waarvan 2,3 hectare in eigendom en 7,61 hectare gepacht van de gemeente Middelburg.

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur en dit bestuur wordt in principe gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een bestuurslid technische zaken, een adjunct voorzitter/secretaris en een algemeen bestuurslid.

Elk tuinencomplex heeft een of meerdere terreincoördinator(en). De terreincoördinator is voor de vereniging de beheerder van het betreffende complex. Hij of zij is voor de leden het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of suggesties.

 

In onderstaand kaartje volgt een overzicht van waar de terreinen gelegen zijn.

Terrein Griffioen is ons grootste terrein, de Adelaarstraat het kleinste: in onderstaande tabel volgt nadere informatie m.b.t. verschillende de complexen.

Video-impressie:

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap van de vereniging staat in principe open voor inwoners van de gemeente Middelburg, hieronder ook begrepen de inwoners van St. Laurens, Nieuw & St. Joosland en Arnemuiden. Aanvragen van inwoners uit de andere, aangrenzende, gemeenten worden door het bestuur per geval beoordeeld.

 

De kosten
Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht van € 5,00. De contributie van de vereniging bedraagt € 5,00 per jaar.
Thans bedraagt de huurprijs van een tuin € 0,30 per m² per jaar, inclusief het gebruik van leidingwater.  Het gebruik van leidingwater is aan regels gebonden.

De minimale grootte van een uit te geven tuin is in principe 75 m². De gemiddelde tuin is 150 m² groot.

Bij het aanvaarden van een tuin wordt een waarborgsom in rekening gebracht. De hoogte van deze waarborgsom is afhankelijk van de grootte van de tuin:
€ 100,00 bij een perceel tot en met 100 m²,
€ 150,00 bij een perceel van 101 tot en met 150 m²,
€ 200,00 bij een perceel van 151 tot en met 200 m²
€ 250,00 bij een perceel groter dan 200 m².

Voor de complexen Griffioen, Oude Veerseweg, Veerse Poort, Zuid 1 en Zuid 2 betaalt u voor een sleutel van het toegangshek van het complex een waarborgsom van € 10,00.

De rekening over het nieuwe jaar wordt begin december  verstuurd en dient voor 1 maart betaald te worden. De overige rekeningen van de vereniging dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

 

U kunt zich hier online inschrijven.