100 jarig bestaan

100-jarig bestaan VTV Kweeklust

Op 14 april 2019 bestaat onze vereniging 100 jaar. Op diverse complexen vinden er activiteiten plaats. Tevens is er voor de leden een boekje beschikbaar met daarin een overzicht van 100 jaar Kweeklust.

 

Waarborgsommen

Het komt steeds vaker voor dat de tuin bij opzeggen niet netjes wordt opgeleverd. Volgen ons Huishoudelijk Reglement worden de schoonmaakkosten verhaald op de tuinder als deze in gebreke is gebleven. Als de waarborgsom onvoldoende is om de daadwerkelijke schoonmaakkosten te dekken, wordt hiervoor een aanvullende nota gestuurd. Inning hiervan lukt niet altijd, ondanks dat we daar alles aan doen. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld leverde dit een kostenpost op van bijna 500 euro. In de algemene vergadering van 13 januari is derhalve besloten dat de waarborgsommen gewijzigd worden. Dit geldt dan voor de nieuwe tuinders en bij verandering van tuin met betrekking tot de bestaande tuinders.

De nieuwe waarborgsommen zijn:

€ 100,00 bij een perceel tot en met 100 m²,
€ 150,00 bij een perceel van 101 tot en met 150 m²,
€ 200,00 bij een perceel van 151 tot en met 200 m²
€ 250,00 bij een perceel groter dan 200 m².

Plaatsen van camera’s e.d.

In de bestuursvergadering van woensdag 18 mei is besloten dat het plaatsen van camera’s en camerakasten door leden niet is toegestaan. De privacy van onze tuinders staat bij ons hoog in het vaandel. Tevens is gebleken dat deze camera’s een bron van onrust zijn. Het bestuur is van mening dat het plaatsen van camera’s door tuinders niet bijdraagt aan het ontspannen en plezierig uitoefenen van onze hobby.