Griffioen

Nadere gegevens:

terrein Griffioen
locatie Griffioenpad
oppervakte 2,3 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 164
water op terrein ja
terreincoördinator 1 Wilfried de Koster
email tc1 wilfried.g.de.koster@gmail.com 
terreincoördinator 2 Addie Veldhorst
email tc2 addieveldhorst01@gmail.com
beheer naam email
tuin 001-063 Wilfried de Koster wilfried.g.de.koster@gmail.com
tuin 064-121 Leen Tange leenschool@zeelandnet.nl
tuin 122-164 Addy Veldhorst addieveldhorst01@gmail.com

De situering:

Griffioen-min