Informatie m.b.t. de jaarstukken en factuur

Tot nu toe werden de jaarstukken en de factuur van onze vereniging bij u thuis bezorgd. Met ingang van het nieuwe tuinseizoen versturen wij die uit kostenoverwegingen zoveel mogelijk digitaal. Inmiddels zijn zowel  de jaarstukken voor de komende Jaarvergadering, die op 13 januari gehouden wordt, als de facturen via de mail verstuurd.
De centrale inkoop van zaaigoed en pootgoed stopt met ingang van het nieuwe seizoen. Via internet zijn er voldoende mogelijkheden.
Houdt u in verband met bovenstaande uw spambox in de gaten. Het kan zijn dat de stukken daarin zijn verdwenen.
Inmiddels zijn de stukken voor de jaarvergadering ook te downloaden.