Opzeggen

Opzeggen van een tuin door het lid dient schriftelijk plaats te vinden middels het formulier vvo (verklaring van opzegging) vóór 1 oktober van het jaar waarin opzegging plaatsvindt. Desgewenst kunnen de gewassen tot 31 december daaraan volgend worden geoogst. De tuin dient schoon te worden opgeleverd, dus ook bomen, struiken en opstallen dienen te worden verwijderd, tenzij anders met de terreincoördinator wordt overeengekomen. De kosten door de vereniging gemaakt voor het schoonmaken van een tuin, nadat opzegging van het lidmaatschap of ontzetting daaruit heeft plaatsgevonden, zullen worden verhaald op het (ex)lid indien deze in gebreke is gebleven. Dit ter beoordeling van de terreincoördinator. Indien de borg onvoldoende is volgt aanvullende nota.

U kunt ook opzeggen door middel van het invullen van onderstaande gegevens. Indien u uw tuinnummer(s) niet weet kunt u dat openlaten en bij “Eventuele opmerkingen” nadere details verstrekken.

Nadat het bericht verstuurd is wordt contact met u opgenomen.