Oude Veerseweg

Nadere gegevens:

terrein Oude Veerseweg
locatie Oude Veerseweg
oppervakte 0,5 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 21
water op terrein ja
terreincoördinator (tc) Henk Rietveld
telefoon tc
email tc rietveldco@zeelandnet.nl

De situering:

OudeVeerseweg-min