Waarborgsommen

Het komt steeds vaker voor dat de tuin bij opzeggen niet netjes wordt opgeleverd. Volgen ons Huishoudelijk Reglement worden de schoonmaakkosten verhaald op de tuinder als deze in gebreke is gebleven. Als de waarborgsom onvoldoende is om de daadwerkelijke schoonmaakkosten te dekken, wordt hiervoor een aanvullende nota gestuurd. Inning hiervan lukt niet altijd, ondanks dat we daar alles aan doen. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld leverde dit een kostenpost op van bijna 500 euro. In de algemene vergadering van 13 januari is derhalve besloten dat de waarborgsommen gewijzigd worden. Dit geldt dan voor de nieuwe tuinders en bij verandering van tuin met betrekking tot de bestaande tuinders.

De nieuwe waarborgsommen zijn:

€ 100,00 bij een perceel tot en met 100 m²,
€ 150,00 bij een perceel van 101 tot en met 150 m²,
€ 200,00 bij een perceel van 151 tot en met 200 m²
€ 250,00 bij een perceel groter dan 200 m².

Informatie m.b.t. de jaarstukken en factuur

Tot nu toe werden de jaarstukken en de factuur van onze vereniging bij u thuis bezorgd. Met ingang van het nieuwe tuinseizoen versturen wij die uit kostenoverwegingen zoveel mogelijk digitaal. Inmiddels zijn zowel  de jaarstukken voor de komende Jaarvergadering, die op 13 januari gehouden wordt, als de facturen via de mail verstuurd.
De centrale inkoop van zaaigoed en pootgoed stopt met ingang van het nieuwe seizoen. Via internet zijn er voldoende mogelijkheden.
Houdt u in verband met bovenstaande uw spambox in de gaten. Het kan zijn dat de stukken daarin zijn verdwenen.
Inmiddels zijn de stukken voor de jaarvergadering ook te downloaden.

Plaatsen van camera’s e.d.

In de bestuursvergadering van woensdag 18 mei is besloten dat het plaatsen van camera’s en camerakasten door leden niet is toegestaan. De privacy van onze tuinders staat bij ons hoog in het vaandel. Tevens is gebleken dat deze camera’s een bron van onrust zijn. Het bestuur is van mening dat het plaatsen van camera’s door tuinders niet bijdraagt aan het ontspannen en plezierig uitoefenen van onze hobby.

Jaarvergadering

Op 15 januari vond de jaarvergadering plaats.

De voorzitter opende de vergadering en stond stil bij het klimaatakkoord van Parijs, de temperatuur die blijft stijgen met extremer weer tot gevolg.
Zo was de afgelopen zomer de eerste helft zeer droog, terwijl de tweede helft weer erg nat was. Schimmels, zoals o.a. de aardappelziekte, kunnen problemen geven. We zullen ons moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Dit zal niet makkelijk zijn maar we moeten vooral naar de mogelijkheden kijken. Misschien afstappen van oude vertrouwde werkwijzen, kleine aanpassingen waarmee we het plezier in onze tuin zullen behouden.

William de Kam van Zuid 2 nam afscheid en Arnoud Versluis volgde hem op. Aftredend en herkozen zijn Robert Pauw (secretaris), Monique Derey en Bob van der Hout (Veerse Poort). Aantredend was Wim Wondergem (Sint Laurens). Verder wordt Luijendijk waarnemend terreincoördinator van Nadorst.

De penningmeester meldde een positief resultaat van € 12.400 op de begroting over 2015 dat mede behaald is door een teruggave van de Delta, een correctie op de waarborgsommen en minder onderhoud dan begroot. Voor 2016 wordt een negatief resultaat van zo’n € 430 verwacht.
Het aantal leden is van 600 afgenomen tot 560.

Men heeft vragen over de grote verschillen in watergebruik bij de diverse complexen.
Hier is niet echt een antwoord op mogelijk. Wel zijn er verschillen in de grond. Op sommige terreinen is die van nature veel natter. Opvang van regenwater in grote waterreservoirs is een idee, alleen is dit niet altijd mogelijk.
Verder was het na de pauze een leuke avond met een optreden van Zeeuwse Sien.

Sien