Nadere gegevens terrein Griffioen:

 

Terrein Griffioen
locatie Griffioenpad
oppervlakte 2,6 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 164
water op terrein ja
terreincoordinator 1 Jan Schroevers, tuinen 1-94
email tc1 tuincommissiegriffioen@yahoo.com
telefoon tc1 06-57571513
terreincoordinator 2 Jos Hermans, tuinen 94-164
email jochem5@zeelandnet.nl

Griffioen: situering

Vanuit de lucht: