Nadere gegevens terrein Griffioen:

 

Terrein Griffioen
locatie Griffioenpad
oppervlakte 2,6 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 164
water op terrein ja
aanspreekpunt 1 Jos Hermans
email jochem5@zeelandnet.nl
aanspreekpunt 2 vacant
email

Griffioen: situering

Vanuit de lucht: