Inschrijven

 

Om u in te schrijven als lid van Volkstuinvereniging Kweeklust kunt u zich hier online inschrijven. Na verwerking van uw inschrijfformulier ontvangt u een rekening voor het inschrijfgeld en de contributie en de stukken behorende bij het lidmaatschap van de vereniging. Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht van € 5,00. De contributie van de vereniging bedraagt € 5,00 per jaar. Voor nadere informatie m.b.t. de kosten van het huren van een tuin:  zie verder 

Mocht er een wachtlijst zijn op het complex waar u wilt tuinieren, dan wordt u gelijktijdig met uw inschrijving als lid van de vereniging op deze wachtlijst geplaatst. Als er een tuin voor u vrijkomt, wordt er contact met u opgenomen.

 

Inschrijving: