Contact bestuur:

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter Henk Rietveld rietveldco@zeelandnet.nl
Secretaris Kees Krijger secr.kweeklust@outlook.com
Penningmeester vacant penn.kweeklust@outlook.com
Technisch bestuurslid Rob Pauw fontana4@icloud.com
Adj. voorzitter, PR, transitie naar biologische vereniging Peter Lievense peter@peterlievense.nl
Adj. secretaris, regelgeving vereniging Chris Dekker chrdekker56@gmail.com
Algemeen bestuurslid, voorzitter gele kaartcommissie Wilfried De Koster wilfried.g.de.koster@gmail.com

 

Contact terreincoördinatoren (TC) en andere functies:

Functie Naam Telefoon Email
TC Griffioen en Adelaarstraat Jan Schroevers 06-57571513 jhschroevers@gmail.com
TC Griffioen en Adelaarstraat Jos Hermans jochem5@zeelandnet.nl
TC1 Nadorst Kees Hoogerland 06-51892787 moestuinnadorst@hotmail.com
TC2 Nadorst Diane Hoogerland 06-52288745 moestuinnadorst@hotmail.com
TC Oude Veerseweg Henk Rietveld rietveldco@zeelandnet.nl
TC St. Laurens Wim Wondergem 0118-613618 wimhanny@simpc.nl
TC Veerse Poort Rob Pauw fontana4@icloud.com
TC1 Zuid 1 Leontien Joosse 0118-615869 volkstuinzuid@gmail.com
TC2 Zuid 1 Carla Pouwer 06-57148071 volkstuinzuid@gmail.com
TC Zuid 2 Christien vd Bosch 0118-634916 chrvdbosch@zeelandnet.nl

 

U kunt ook contact opnemen middels ons contactformulier: