Contact bestuur:

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter, waarnemend Chris Dekker chrdekker56@gmail.com
Secretaris vacant secr.kweeklust@outlook.com
Penningmeester Kees Krijger penn.kweeklust@outlook.com
Technisch bestuurslid Cees Joosse
Adj. voorzitter, PR, transitie naar biologische vereniging Peter Lievense peter@peterlievense.nl
Adj. secretaris, regelgeving vereniging vacant
Algemeen bestuurslid, voorzitter gele kaartcommissie Wilfried De Koster wilfried.g.de.koster@gmail.com

 

Contact terreincoördinatoren (TC) en andere functies:

Functie Naam Telefoon Email
TC 1 Griffioen en Adelaarstraat Jos Hermans 06-51829101 jochem5@zeelandnet.nl
TC 2 Griffioen vacant
TC1 Nadorst Kees Hoogerland 06-51892787 moestuinnadorst@hotmail.com
TC2 Nadorst Diane Hoogerland 06-52288745 moestuinnadorst@hotmail.com
TC Oude Veerseweg Henk Rietveld rietveldco@zeelandnet.nl
TC St. Laurens Wim Wondergem 0118-613618 wimhanny@simpc.nl
TC Veerse Poort Rob Pauw fontana4@icloud.com
TC1 Zuid 1 Leontien Joosse 0118-615869 volkstuinzuid@gmail.com
TC2 Zuid 1 Carla Pouwer 06-57148071 volkstuinzuid@gmail.com
TC Zuid 2 Christien vd Bosch 0118-634916 chrvdbosch@zeelandnet.nl

 

U kunt ook contact opnemen middels ons contactformulier: