Opzeggen

 

Opzeggen van een tuin door het lid kan, vóór 1 oktober, middels onderstaand formulier. Desgewenst kunnen de gewassen tot 31 december worden geoogst.

De tuin dient schoon te worden opgeleverd, dus ook bomen, struiken en opstallen dienen te worden verwijderd, tenzij anders met de terreincoördinator wordt overeengekomen. De kosten door de vereniging gemaakt voor het schoonmaken van een tuin, nadat opzegging van het lidmaatschap zullen worden verhaald op het (ex)lid indien deze in gebreke is gebleven. Dit ter beoordeling van de terreincoördinator. Indien de borg onvoldoende is volgt aanvullende nota.

 

Opzegging: