Zuid 1 en 2

terrein Zuid 1
locatie Oosterse Lageweg
oppervlakte 0,4 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen Zuid 1 25
terreincoordinator 1 (tc1) Leontien Joosse
telefoon tc1 0118-615869
terreincoordinator 2 (tc2) Carla Pouwer
telefoon tc2 06-57148071
email tc1 en tc2 volkstuinzuid@gmail.com
terrein Zuid 2
locatie Oosterse Lageweg
oppervlakte 1,6 ha
eigendom/pacht pacht
aantal tuinen 100
water op terrein ja
terreincoordinator Christien van den Bosch
telefoon tc 0118-634916
email tc chrvdbosch@zeelandnet.nl

Zuid 1 en 2: situering, einde Oosterse Lageweg richting spoor

Er is nog geen luchtfoto van het nieuwe terrein zuid 1. Om de ligging aan te duiden is onderstaande foto opgenomen. Het terrein ligt dus achter zuid 2, evenwijdig aan het spoor.