De Kosten


Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht van € 5,00. De contributie van de vereniging bedraagt € 5,00 per jaar.
Thans bedraagt de huurprijs van een tuin € 0,30 per m² per jaar, inclusief het gebruik van leidingwater.  Het gebruik van leidingwater is aan regels gebonden.

De minimale grootte van een uit te geven tuin is in principe 75 m². De gemiddelde tuin is 150 m² groot.

Bij het aanvaarden van een tuin wordt een waarborgsom in rekening gebracht. De hoogte van deze waarborgsom is afhankelijk van de grootte van de tuin:
€ 100,00 bij een perceel tot en met 100 m²,
€ 150,00 bij een perceel van 101 tot en met 150 m²,
€ 200,00 bij een perceel van 151 tot en met 200 m²
€ 250,00 bij een perceel groter dan 200 m².

Voor de complexen Griffioen, Oude Veerseweg, Veersepoort, Zuid 1 en Zuid 2 betaalt u voor een sleutel van het toegangshek van het complex een waarborgsom van € 10,00 per sleutel.

De rekening over het nieuwe jaar wordt begin december  verstuurd en dient voor 1 maart betaald te worden. De overige rekeningen van de vereniging dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.