Jaarvergadering

Op 15 januari vond de jaarvergadering plaats.

De voorzitter opende de vergadering en stond stil bij het klimaatakkoord van Parijs, de temperatuur die blijft stijgen met extremer weer tot gevolg.
Zo was de afgelopen zomer de eerste helft zeer droog, terwijl de tweede helft weer erg nat was. Schimmels, zoals o.a. de aardappelziekte, kunnen problemen geven. We zullen ons moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Dit zal niet makkelijk zijn maar we moeten vooral naar de mogelijkheden kijken. Misschien afstappen van oude vertrouwde werkwijzen, kleine aanpassingen waarmee we het plezier in onze tuin zullen behouden.

William de Kam van Zuid 2 nam afscheid en Arnoud Versluis volgde hem op. Aftredend en herkozen zijn Robert Pauw (secretaris), Monique Derey en Bob van der Hout (Veerse Poort). Aantredend was Wim Wondergem (Sint Laurens). Verder wordt Luijendijk waarnemend terreincoördinator van Nadorst.

De penningmeester meldde een positief resultaat van € 12.400 op de begroting over 2015 dat mede behaald is door een teruggave van de Delta, een correctie op de waarborgsommen en minder onderhoud dan begroot. Voor 2016 wordt een negatief resultaat van zo’n € 430 verwacht.
Het aantal leden is van 600 afgenomen tot 560.

Men heeft vragen over de grote verschillen in watergebruik bij de diverse complexen.
Hier is niet echt een antwoord op mogelijk. Wel zijn er verschillen in de grond. Op sommige terreinen is die van nature veel natter. Opvang van regenwater in grote waterreservoirs is een idee, alleen is dit niet altijd mogelijk.
Verder was het na de pauze een leuke avond met een optreden van Zeeuwse Sien.

Sien