Bijeenkomst Toekomstvisie tuinen 2030 op 28-9-2023

Gepubliceerd op 22 september 2023 om 12:10

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 september in Wijkcentrum Palet, Johan van Reigersbergstraat 2 in Middelburg Zuid. We beginnen om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:00 uur. We proberen uiterlijk om 22:00 uur af te ronden.

Klimaatverandering zorgt voor steeds extremer weer. Verlies van biodiversiteit maakt dat bijvoorbeeld de insecten verdwijnen die nodig zijn om onze gewassen te bestuiven. Zonder bijen geen fruit! De moestuin komt onder druk te staan.

Het bestuur werkt aan een Toekomstvisie 2030 waarin staat hoe we daar de komende jaren mee om kunnen gaan. Er verandert nog meer. In 2030 wordt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in volkstuinen bij wet verboden. Wij willen daarbij aansluiten. Dan wordt Kweeklust in 2030 een biologische volkstuinvereniging.

Bij deze uitnodiging is een bijlage met de samenvatting van de Toekomstvisie gevoegd. Dat is nog niet de definitieve versie. Die maken we pas als we weten hoe u er over denkt. Op deze bijeenkomst willen we de plannen met u bespreken. De definitieve Toekomstvisie 2030 wordt in februari 2024 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.