Vacature penningmeester

Gepubliceerd op 28 september 2023 om 10:44

Onze penningmeester gaat na 3 termijnen van 3 jaar zijn verbintenis niet verlengen. Hij stopt m.i.v. 1  december, einde van het boekjaar van onze vereniging. Omdat we streven naar een bestuur dat evenwichtig vertegenwoordigd is vanuit de complexen zoeken we kandidaten niet afkomstig van complex Griffioen. Met 3 bestuursleden is de Griffioen nu al oververtegenwoordigd. Bijgaand volgt de functiebeschrijving. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris: secr.kweeklust@outlook.com